Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas Republikas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanās ietekme uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadali”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the Declaration of Place of Residence of Residents of the Republic of Latvia on the Distribution of Personal Income Tax Revenue”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents Valentīna Andrējeva, VAS „Latvijas Gaisa Satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma: “Latvijas Republikas iedzīvotāju deklarēšanās ietekme uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadali”. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu sadali pašvaldību budžetos ietekmē iedzīvotāju skaits pašvaldībās un iedzīvotāju gūto ienākumu apmērs, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai nākotnē visās pašvaldībās iedzīvotāju skaits paliktu nevis mazāks, bet gan lielāks, tādā veidā veicinot administratīvās teritorijas attīstības iespējas. Pētījuma objekts ir Latvijas Republikas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadale, bet pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju deklarēšanās ietekme uz pašvaldību nodokļu ieņēmumiem. Maģistra darba hipotēze - deklarēto iedzīvotāju skaits ir būtisks stabilai pašvaldībai. Maģistra darbs ir izstrādāts ar mērķi izpētīt Latvijas Republikas iedzīvotāju deklarēšanās ietekmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadali, sniegt novērtējumu un priekšlikumus, lai būtu iespējams uzlabot iedzīvotāju deklarēšanās sistēmu Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās. Maģistra darba galvenie uzdevumi ir saistīti ar informācijas apkopošanu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, šī nodokļa nozīmīguma izvērtēšanu Latvijas Republikas pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumos, pašvaldību izlīdzināšanās fonda nepieciešamības noskaidrošanu, labo prakšu noskaidrošanu saistībā ar iedzīvotāju piesaistes mehānismiem dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās, SVID analīzes izveidi un izvērtēšanu par administratīvi teritoriālo reformu un iedzīvotāju piesaisti, kā arī ieteikumu izstrādāšanu par iedzīvotāju piesaisti pašvaldībās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 9 nodaļas, 2 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba kopējais apjoms ir 88 lapas. Informācijas uzskatāmai atspoguļošanai tika izmantoti 2 attēli, 10 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 61 avots latviešu un angļu valodā. Darbam tika pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darbā izstrādātos ieteikumus ir iespējams izmantot kā papildus paņēmienus iedzīvotāju piesaistei Latvijas Republikas pašvaldībās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, tādā veidā veicinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanos pašvaldību pamatbudžetos. Galvenā atziņa - iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ļoti svarīgs pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumu avots, tāpēc ir ļoti svarīgi Latvijas Republikas pašvaldībās nodrošināt tādus dzīves apstākļus, lai cilvēki vēlētos tur dzīvot, tādā veidā īstenojot pašvaldībā iespēju attīstīt administratīvo teritoriju un uzlabot dzīves apstākļus iedzīvotājiem.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, administratīvi teritoriālā reforma
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, administrative territorial reform
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2020 12:50:04