Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Līderības prasmju un īpašību veicināšanas iespējas uzņēmuma vadītājiem"
Nosaukums angļu valodā "Promotion of leadership skills and characteristics for business executives"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr. oec. A. Straujuma, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Egils Ķergalvis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Līderības prasmju un īpašību veicināšanas iespējas uzņēmuma vadītājiem Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 104 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 91 - angļu valodā. Darbam pievienoti 39 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: darbā sasniegts pētījuma mērķis un izveidots uzņēmuma vadītāja līderības īpašību un prasmju veicināšanas modelis. Pētnieciskā darba rezultātā apstiprināta sākotnēji izvirzītā hipotēze - līdera galvenā prasme ir spēja vadīt cilvēku savstarpējās attiecības sarežģītības un mainības apstākļos. Pētījumā noskaidrots, ka darbinieku un vadītāju izpratnē vadītājiem nepieciešamās līderības īpašības un prasmes ir atšķirīgas. Par nākotnē vadītājiem būtiskākajām līderības īpašībām un prasmēm atzīstamas komunikācijas prasmes, spēja integrēt komandu, augsta stresa noturība, stratēģisks redzējums, spēja pielāgoties un rīkoties mainīgos apstākļos, nepārtraukti papildināt savas zināšanas, spēja ieviest inovatīvus risinājumus. Minētās prasmes un īpašības galvenokārt attīstāmas regulārā komunikācijā ar darbiniekiem, veicinot personisko pašizaugsmi ar izglītojoša rakstura literatūru, kā arī komunikācijā ar citiem līderiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ķergalvis E. (2020) Līderības prasmju un īpašību veicināšanas iespējas uzņēmuma vadītājiem. Maģistra darbs/ E.Ķergalvis, E.Gaile-Sarkane.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 104 lpp.
Atslēgas vārdi līderība; vadība; līderis, vadītājs
Atslēgas vārdi angļu valodā leadership; management; leader; manager
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2020 02:46:29