Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Organizācijas investīciju iespējas zemu procentu likmju kontekstā"
Nosaukums angļu valodā "Organization’s investing opportunities at low interest rate environment"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jūlija Bistrova
Recenzents Dr. oec. N. Lāce, profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Ieva Kuzņecova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. docente Jūlija Bistrova Maģistra darba temats: Organizācijas investīciju iespējas zemu procentu kontekstā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 42 attēli, 17 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 30 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā sniegts investīciju veidu raksturojums un klasifikācija, analizēta investīciju veidu vēsturiskā atdeve. Metodoloģiskajā daļā apkopots teorētiskais materiāls ar mērķi izveidot portfeli, kas balstīts uz investora vajadzībām un izveidoti trīs scenāriji demo portfeļa analīzei. Empīriskajā daļā veikti aprēķini un rezultātu apkopojums trīs portfeļu statēģijām pēc trīs scenārijiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kuzņecova I. (2020) Organizācijas investīciju iespējas zemu procentu kontekstā Maģistra darbs/ I.Kuzņecova, J.Bistrova.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 81 lpp.
Atslēgas vārdi Investīcijas, investīciju portfeļi, finances
Atslēgas vārdi angļu valodā Investments, investment portfolios, finance
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 15:24:01