Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana būvkonstrukciju ražošanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of the Labor Protection System in Building Construction Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Anotācija “Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana būvkonstrukciju ražošanas uzņēmumos”. Darba autors: Uģis Greitāns. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesors JānisIeviņš. Darbs izklāstīts latviešu valodā uz 0000 lpp., ietver 000 attēlus, 0000 tabulas, 00 pielikumus, 00 informatīvos avotus. Pētījums sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir teorētiskā. Tajā tiek apskatīta darbs aizsardzības sistēmas normatīvie akti Eiropas savienībā un Latvijas Republikā. Otrā daļa ir analītiskā. Tajā tiek apskatīta būvniecības nozare, tās ietekme uz iekšzemes kopproduktu, nelaimes gadījumu pamatcēloņi, arodslimības. Kā piemērs tiek apskatīts dzelzsbetona rūpnīcas lielgabarīta betona konstrukcijas izgatavošanas procesa rezultāta, radušos putekļu, darbs augstumā un mikroklimata ietekme uz darbinieku veselību iespējamiem nelaimes gadījuma cēloņiem, arodsaslimšanām un darba nespējām. Trešā daļa ir praktiskā. Tajā apskatīti trīs galvenie riski un to mazināšanas piedāvājumi. Samazināt putekļus pie to rašanās avota. Kopējās telpas putekļu koncentrācijas samazināšanas ievērojot to fizikālās īpašības, vienlaicīgi nodrošinot darbiniekam atbildošu mikroklimatu darba vidē, bet vienlaicīgi nepasliktinot darbinieka ergonomiskos apstākļus. Radīt drošu darbu augstumā izslēdzot iespēju darbiniekam darba procesā nokrist un gūt traumas. Kā arī uzlabot mikroklimatu darba vietās kuras īpaši pakļautas nelabvēlīgiem temperatūras un gaisa plūsmas ātrumam. Šo risku mazināšanas pasākumi uzlabos darbinieku veselību un drošību darba vietās. Katrs no piedāvājumiem tiek detalizēti aprakstīts un sniegta arī vizualizācija. Noslēgumā apkopoti darba secinājumi un priekšlikumi. Atslēgvārdi: Putekļi Ventilācijā Mikroklimats Darbs augstumā
Atslēgas vārdi Putekļi, Ventilācijā, Mikroklimats, Darbs augstumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Dust, In ventilation, Microclimate, Work at height
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 11:23:40