Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba risku samazināšana auto remonta zonā
Nosaukums angļu valodā Reducing of occupational risks in the auto repair area
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autors: Sintija Kramēna Maģistra darba tēma: Darba risku samazināšana auto remonta zonā Maģistra darba zinātniskais vadītājs : Profesors Dr. oec. Jānis Ieviņš Maģistra darbs sastāv no 133 lapām, ietver 42 attēlus, 3 aprēķina formulas, 13 tabulas, 1 pielikumu Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 54 informācijas avoti. Maģistra darba teorētiskajā ir apkopota informācija par darba aizsardzības likumdošanas prasībām attiecībā pret darba devēju un darba ņēmēju, īpaši uzsverot remontzonā aktuālos normatīvos aktus. Kā arī darba vides risku novērtēšanas metodes un darbinieku aptaujas metodi. Maģistra darba analītiskajā daļā ir veikta Latvijas ekonomisko rādītāju un transporta ekonomisko rādītāju analīze, arodslimnieku un traumatisma analīze gan Latvijā kopumā, gan transporta nozarē, darbinieku aptaujas rezultātu apkopošana un analīze. Tika pētīts un secināts, kas rada galvenos riskus darba vietā remontzonās, kas var radīt nelaimes gadījumus. Maģistra darba praktiskajā daļā, atsaucoties uz analītiskās daļas darbinieku aptaujas rezultātiem, tika veidoti priekšlikumi darba risku samazināšanai darba vietā. Secinājumu un priekšlikumu daļā tika noskaidroti galvenie darba risku radītie iemesli un priekšlikumi vai iespējamie risinājumi to novēršanai vai samazināšanai. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, Remontzona, Serviss
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor protection, Repair zone, Service
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 09:21:53