Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Programmatūras vizuālās testēšanas procesa automatizācija versiju kontroles sistēmās
Nosaukums angļu valodā Automation of Software Visual Testing Process in Version Control Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arnis Lektauers
Recenzents Dr. sc. ing. Arnis Kiršners
Anotācija Pašreizējais tehnoloģiju attīstības virziens nosaka striktas tirgus prasības programmatūras izstrādes sfērā. Klientu pasūtījumi ir jāizpilda ātri un kvalitatīvi, pietam prasības mēdz mainīties izstrādes brīdī, tādējādi palielinot testēšanas iterāciju skaitu. Vizuālās testēšanas automatizācija ir pieprasīts risinājums, kas ļauj apmierināt šīs prasības, ietaupot uzņēmuma resursus. Lai gan pēdējā laikā pieaug automatizācijas risinājumu skaits, tomēr joprojām nav standartizētas pieejas šādu rīku implementācijai. Testēšanas procesa automatizācijā liela uzmanība tiek pievērsta programmēšanas valodu atbalstam un tehnoloģiju integrācijai. Tikmēr vienkārša regresijas testu veikšana, izmantojot versiju kontroles sistēmu, pieprasa patstāvīgu iegūldījumu rīka pilnveidošanā, jo funkcionalitāte bieži paliek otrajā plānā. Darba mērķis ir veikt esošo testēšanas risinājumu izpēti un piedāvāt sistēmu, kas nodrošina vizuālās testēšanas automatizāciju versiju kontroles sistēmās. Lai sasniegtu mērķi, praktiskajā daļā ir izstrādāts sistēmas prototips, balstoties uz teorētiskajā daļā izvirzītajām vadlīnijām vizuālās automatizācijas adaptācijai. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek sniegta nepieciešamā terminoloģija un definīcijas. Otrajā nodaļā ir apskatītas automatizācijas tehnoloģijas, testpiemēru atlases principi un automatizācijas procesa ieguvumi. Trešajā nodaļā tiek analizētas automatizācijas risinājuma implementācijas īpatnības. Ceturtajā nodaļā ir sniegts esošo rīku salīdzinājums. Piektajā nodaļā ir sniegts sistēmas prototipa koncepts un tā izstrādes procesa apraksts. Darba apjoms - 71. lpp., 8 tabulas, 32 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Grafiskais lietotāja interfeiss, Versiju kontroles sistēmas, Testēšana, Automatizācija, Operētājsistēmas, Atklātā pirmkoda programmatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Graphical user interface, Version control systems, Testing, Automation, Operating systems, Open Source Software
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 18:58:17