Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Infrastruktūras ietekme uz Jelgavas pilsētas attīstību
Nosaukums angļu valodā Impact of Infrastructure on the Development of Jelgava
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Nod.vad. I.Bušovska
Anotācija Maģistra darba tēma: Infrastruktūras nozīme uz Jelgavas pilsētas attīstību. Darba autore: Agita Bagirova Darba vadītājs: Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols Izstrādātais darbs sastāv no 94 lappusēm, 7 tabulām, 33 attēliem un 2 pielikumiem. Jelgavas pilsēta pēdējo gadu laikā ir būtiski attīstījusies un veicinājusi tūrismu pilsētā, veicinot ar vienu lielāku iedzīvotāju plūsmu. Ģeogrāfisko aspektu dēļ arī uzņēmēju interese veidot savu uzņēmējdarbību pilsētā ir ļoti liela. Rezultātā pilsētai ir nepieciešamas paplašināt un rast jaunus risinājums ar vien efektīvākai infrastruktūrai, jo tā tieši ietekmē pilsētas attīstību. Darba autore atklāja, ka Jelgavas pilsēta ir augoša un perspektīva pilsēta, bet tajā pastāv ar infrastruktūru saistītas problēmas. Pilsētas infrastruktūru uztur JPPI “Pilsētsaimniecība” un SIA “Jelgavas ūdens”. Tika izpētīts, ka Jelgavas pilsētā ir biroja telpu trūkums un esošais tirgus piedāvājums ir ar ļoti augstu īres cenu. Intervējot uzņēmēju tika atklāts, ka pilsēta nespēj nodrošināt pietiekamu elektroapgādes jaudu, lai uzņēmums varētu uzcelt ražošanas ēku Jelgavas pilsētā. Darbā secināts, ka infrastruktūras nozīme pilsētas attīstībai ir viens no galvenajiem noteicošajiem faktoriem, jo veicina urbanizāciju pilsētā. Jelgavas lidlauka teritorija ir izdevīga vieta, kur izveidot industriālo zonu. Atsevišķu infrastruktūras piegādes problēmu dēļ, uzņēmumi nav spējīgi attīstīties pilsētā, līdz ar to bremzējot tās attīstību. Maģistra darbā izstrādātie priekšlikumi ir vērsti uz Jelgavas pilsētas pašvaldību, proti, pilsētai vajadzētu izveidot autonomo elektrostaciju ar saules bateriju palīdzību Jelgavas lidlauka teritorijā; izstrādāt Jelgavas lidlauka industriālās zonas projektu un tā prezentāciju, lai piesaistītu investorus; pārpirkt kopīpašumus, kuri atrodas Jelgavas lidlauka teritorijā. Jelgavas pilsēta, infrastruktūra, attīstība, uzņēmējdarbība, Jelgavas lidlauks
Atslēgas vārdi Jelgavas pilsēta, infrastruktūra, attīstība, uzņēmējdarbība, Jelgavas lidlauks
Atslēgas vārdi angļu valodā Jelgava city, infrastructure, development, entrepreneurship, Jelgava airfield
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 15:47:06