Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Videi draudzīga transporta attīstības iespējas Latvijas reģionos
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of Environmentally Friendly Transport in Regions of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Pr.doc. U.Kamols
Anotācija Maģistra darbu “Videi draudzīga transporta attīstības iespējas Latvijas reģionos” maģistra grāda ekonomikā iegūšanai ir izstrādājusi programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Beāte Bērziņa. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas videi draudzīga transporta attīstības iespējām dažādos Latvijas reģionos. Maģistra darba vadītājs docents (prakt.), Mg. oec. Jānis Kuškins. Transportlīdzekļu kopējam skaitam pēdējos gados ir tendence strauji pieaug, līdz ar to palielinās arī transporta nozarē radītais kaitējums apkārtējai videi. To apzinoties daļa cilvēku jau šobrīd izvēlas videi draudzīgākus pārvietošanās veidus, kā piemēram, ar elektrisko transporta līdzekli vai kopā braukšanas pakalpojumus. Tomēr lai videi draudzīgs transports kļūtu par ikdienu lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju, tam ir jābūt viegli pieejamam, ērtam un drošam. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Kā arī no secinājumu un priekšlikumu daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija transporta nozares radīto kaitējumu videi, kā arī apkopoti īstenotie centieni dažādās pasaules valstīs samazināt transportlīdzekļu radīto vides piesārņojumu veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmatošanu ikdienā. Darba analītiskajā daļā tiek apkopoti un analizēti statistikas dati par Latvijas centieniem samazināt transportlīdzekļu radīto vides piesārņojumu, kā arī apkopoti dati par transporta nozares esošo situāciju Latvijas plānošanas reģionos un tiek noteikti iespējamie attīstības virzieni videi draudzīga transporta attīstībai. Analītiskās daļas ietvaros apkopoti autores veiktās aptaujas dati par dažādu reģionu iedzīvotāju viedokli par videi draudzīga transporta nozīmi un pašreizējo situāciju reģionos. Darba praktiskajā daļā tiek veikta elektrisko automašīnu skaita prognoze līdz 2030. gadam, kā arī, balstoties uz iepriekš apkopotajiem datiem, tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi videi draudzīga transporta attīstības iespējām Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., tajā ir iekļauti 34 attēli, 20 tabulas, 5 formulas, 1 pielikums uz 3 lpp. un 66 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi videi draudzīgs transports, reģionu attīstība, elektriskie transportlīdzekļi, uzlādes infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā environmentally friendly transport, regional development, electric vehicles, charging infrastructure
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 12:18:21