Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Olu čaumalu izmantošana ūdens piesārņojuma ar svinu mazināšanai
Nosaukums angļu valodā Application of Egg Shells to the Removal of Lead from Contaminated Water
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Kārlis Valters, Doc. dr. Marina Valentukevičienė
Anotācija Maģistra darbā tika analizētas olu čaumalu atkritumu lietošanas iespējas svina jonu adsorbcijai no piesārņota ūdens. Darba mērķis ir veikt sarežģītus pētījumus un novērtēšanu, izmantojot organiskos atkritumus (olu čaumalas) kā adsorbentus smago metālu atdalīšanai no ūdens šķīdumiem. Pirmajā nodaļā veikta smago metālu avotu literatūras analīze, to ietekme uz vidi un iespējamās metodes to atdalīšanai no ūdens šķīdumiem. Otrajā nodaļā veikta daudzkritēriju lēmumu analīze, salīdzinot tādas ūdens attīrīšanas metodes kā reversā osmoze, nanofiltrēšana, adsorbcija, jonu apmaiņa un elektrodialīze. Trešajā nodaļā ir aprakstīta daļējas eksperimenta plānošanas metode: adsorbcijas parametru eksperimentu sagatavošana un metodika. Ceturtajā nodaļā iegūtie adsorbcijas parametru eksperimentu rezultāti tiek statistiski apstrādāti un grafiski attēloti. Noslēgumā sniegti secinājumi un ieteikumi. Pielikumā ir aprakstīta autores publikācija. Darbs sastāv no 9 galvenajām daļām: ievads, literatūras apskats, daudzkritēriju lēmumu analīzes daļa, metodiskā daļa, rezultātu analīze, secinājumi, ieteikumi, atsauces un pielikumi. Darba apjoms: 71 lpp. Bez atsaucēm un pielikumiem, 34 attēli, 21 tabula, 78 atsauces.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Adsorbcija; olu čaumalas, adsorbcijas izoterma; smagie metāli; zemu izmaksu adsorbents.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Adsorption; adsorption isotherm; heavy metals; low cost adsorbent.
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 20:59:07