Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darbības principi kontrabandas preču apkarošanas jomā”
Nosaukums angļu valodā “Principles of Customs Activities in the Field of Combating Smuggling of Goods”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Jeļena Beinaroviča
Recenzents Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedra, docents (prakt.)
Anotācija Darba autors: Guntars Petrovskis. Darba tēma: Muitas darbības principi kontrabandas preču apkarošanas jomā. Bakalaura darba mērķis: izpētīt muitas darbības principus un novērtēt rezultātus kontrabandas preču apkarošanas jomā. Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Izpētīt kontrabandas preču raksturojumu. 2. Izskatīt muitas funkcijas un uzdevumus kontrabandas preču atklāšanā. 3. Izvērtēt kontrabandas preču muitas kontroles veidus. 4. Izpētīt kontrabandas preču kontroles tiesisko vidi. 5. Nodrošināt kontrabandas preču atklāto pārkāpumu analīzi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Bakalaura darba pirmajā daļā tiks apskatīti muitas darbības pamatprincipu teorētiskie aspekti. Šīs nodaļas ietvaros nodrošināts kontrabandas preču raksturojuma, muitas funkciju un uzdevumu kontrabandas preču atklāšanā, kā arī kontrabandas preču muitas kontroles veidu raksturojumu apraksts. Bakalaura darba otrajā daļā tiks apskatīta tiesiskā vide, kas regulē kontrabandas preču kontroli. Tiks apskatīti Latvijas Republikas normatīvie akti, gan starptautiskie normatīvie akti. Bakalaura darba trešajā daļā tiks izklāstīts muitas darba novērtējums kontrabandas preču apkarošanas jomā, iekļaujot akcīzes nodokļa ieņēmumu analīzi un muitas pamatdarbības procesu rezultātu analīzi. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 54 lappuses bez pielikumiem. Darbs papildināts ar 28 attēliem. Darba uzrakstīšanā izmantots 31 literatūras avots. Atslēgas vārdi: kontrabandas preces, tiesiskā vide, kontrabandas preču kontrole.
Atslēgas vārdi „Muitas darbības principi kontrabandas preču apkarošanas jomā”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Principles of Customs Activities in the Field of Combating Smuggling of Goods”
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 18:21:44