Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide Slimību profilakses un kontroles centrā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of internal control system at the Centre for Disease Prevention and Control"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Daugule
Recenzents Mg.oec., Ieva Gaile
Anotācija Lēvalde L. Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide “Slimību profilakses un kontroles centrā”: Maģistra darbs / L.Lēvalde – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2020. – 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 6 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 32 avoti, no kuriem 22 latviešu valodā, 9 angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir optimizēt risku novērtēšanu, reģistrāciju un pārvaldības sistēmu, padarot to vienkāršāk pārvaldāmu un pārskatāmāku. Pirmajā darba daļā tika pētīti un apzināti vairāki autoru darbi un citas organizācijas par risku vērtēšanas metodēm. Tie tika salīdzināti, apkopota informācija, saprasts, kas labāk strādā un kā rīkoties efektīvāk. Lai veiktu pilnveidi risku vērtēšanai un izstrādātu priekšlikumus procesa uzlabošanai, tika izmantotas tādas kvalitātes metodes kā iekšējais audits, atbilstības novērtējums, izvērstā SVID analīze (iekšējās un ārējas vides analīze) un Išikavas diagramma. Otrajā daļa tika veikts “Slimību profilakses un kontroles centra” organizācijas raksturojums un apskatītas tās politikas. Tika apskatītas kvalitātes metožu pielietojums, kādi ieguvumi no tām un kā tās ietekmētu risku vērtēšanas procesu, to uzlabojot, samazinot izmaksas un ietaupot laiku vai tieši pretēji process tiks veikts ilgāk un dārgāk. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi risku vērtēšanas pilnveidei, apzinātas aptuvenās kvalitātes izmaksas, ja tiek veiktas šādas izmaiņas. Izvērtētas kvalitātes metožu ieviešanas ieguvumi. Tika apzināts kā ieviešot izmaiņas mainīsies procesu norise, vai darbinieki būs apmierināti, vērtēšanai veltītais laiks samazināsies un vai tas sniegs pietiekami daudz informācijas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – kvalitātes metožu pielietojums deva iespēju saprast, kādas ir procesa nepilnības, tās novēršot darbs tiek veikts ātrāk un par mazākām izmaksām. Procesu īpašniekiem nav jātērē tik daudz laika, lai veiktu izvērtēšanu, nav vajadzīgs vēl viens darbinieks, kā risku vadības speciālists, tiek samazinātas kvalitātes izmaksas. Organizācijai jāturpina mēģināt ieviest jaunākas metodes, lai atvieglotu sev un kolēģiem darbu, samazinātu izmaksas un darbs kļūtu efektīvāks un vieglāk saprotams.
Atslēgas vārdi Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide “Slimību profilakses un kontroles centrā”
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the Internal Control System in the Center for Disease Prevention and Control
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 16:40:19