Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Mobilā modulārā daudzkanālu EEG / ECoG reģistrācijas ierīce.
Nosaukums angļu valodā Mobile modular multichannel EEG/ECoG registration device.
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Hermanis Sorokins
Recenzents MSc, RTU doktorante Anna Bystrova, aniria2003@mail.ru
Anotācija Šī bakalaura darba uzdevums bija izstrādāt bioloģisko šūnu un substrātu mijiedarbības datormodelēšanu un ar šīs simulācijas palīdzību izpētīt, kā substrāta virsmas mikro-raupjums ietekmē šūnu piestiprināšanos pie tā. Šūnu piesaistes procesa modelēšanai un izpētei tika izmantotas vairākas skaitļošanas modelēšanas metodes. Tika izmantota datoru šķidruma dinamika šķidruma plūsmai un diskrēto elementu metode daļiņu simulācijai. Darbs bija izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes granta Nr. LZP-2018/1-0460 “Regulējama virsmas platforma mikroorganismu imobilizācijai” ietvaros. Teorētiskajā pamatā ir pārskats par veiktajiem pētījumiem par šūnu bioloģisko piesaistīšanu un virsmas ietekmi uz to. Promocijas darbs ir sadalīts šādās daļās - literatūras pārskats, stratēģijas un izmantoto metožu apraksts, to piemērošanas racionalizācija, rezultātu analīze un apraksts, secinājumu piezīmes un diskusija par ieteikumiem un nākotnes iespējām.   Rezultāti ļauj secināt, ka virsmas mikro topoloģija patiešām ietekmē šūnu piestiprināšanos.
Atslēgas vārdi biomehānika, medicīniskā fizika, šūnu piestiprināšana, šūnu adhēzija, mikrostruktūras, simulācija, CFD, DEM, datora šķidruma dinamika, diskrētā elementa metode
Atslēgas vārdi angļu valodā biomechanics, medical physics, cell attachment, cell adhesion, micro-structures, simulation, CFD, DEM, computer fuild dynamics, discrete element method
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 12:49:48