Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla atlases pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Selection
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Zane Rostoka
Recenzents B. Savicka, pārdošanas vadītāja, Komunikāciju darbnīca
Anotācija Noslēguma darba autors: Dina Freimane. Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Personāla nodaļas vadītāja, Mg. paed. Zane Rostoka. Noslēguma darba temats: Personāla atlases pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti: 34 avoti latviešu valodā, 17 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā darbā tika raksturota uzņēmuma darbība un veikta uzņēmumā īstenotā personāla atlases procesa analīze un novērtējums, darba teorētiskajā daļā tika analizēta vispārējā un zinātniskā literatūra par personāla atlasi. Projekta aprēķina daļā tika veikta uzņēmuma personāla atlases izmaksu analīze, kā arī tika izstrādāta aptaujas anketa atlases procesa kvalitātes vērtēšanai, atgriezeniskās saites nodrošināšanai ar kandidātiem, kurjera un klientu apkalpošanas speciālista amata kandidātu prasību profils, kā arī personāla atlases automatizācijas projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Freimane, D., Rostoka, Z. (2020). Personāla atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 81 lpp.
Atslēgas vārdi personāla meklēšana, personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel recruitment, personnel selection
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 12:34:48