Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Mitruma akumulācijas vērtību noteikšana siltumizolācijas materiāliem"
Nosaukums angļu valodā "Determination of humidity accumulation values for thermal insulation materials"
Struktūrvienība 27000 Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Andra Blumberga
Recenzents Agnis Kamenders
Anotācija Mitrums ir viens no galvenajiem jautājumiem ēkās, un būvniecībā kopumā. Tas ietekmē ēku energoefektivitāti un ekspluatācijas laiku, kā arī iekštelpu klimatu un gaisa kvalitāti. Pārāk augsts un pārak zems relatīvais mitrum ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli. Higroskopiski materiāli spēj pasīvi kontrolēt relatīvo mitrumu ēkā. Bakalaura darba nosaukums “Mitruma akumulācijas vērtību noteikšana siltumizolācijas materiāliem”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mitruma akumulācijas vērtību noteikšanu 16 siltumizolācijas materiāliem laboratorijas apstākļos. Darba ietvaros tika veikta literatūras analīze, eksperimenta plānošana, eksperiments un iegūto datu analīze. Pirmajā nodaļā ir literatūras apraksts par siltumizolācijas materiālu īpašībām un ietekmi uz iekštelpu klimatu. Pirmajā nodaļā tiek aprastīts iekštelpu gaisa kvalitātes ietekme uz cilvēka veselību, kā arī adsorbentu materiālu loma relatīvā mitruma izmaiņās, vēsturisko ēku ārsienu siltināšanas iespējas un porainu materiālu īpašības. Otrajā nodaļā tiek apskatīta mitruma buferkapacitāte. Sākotnēji tiek aprakstīta mitruma akumulācijas vērtības definīcija, iekļaujot informāciju par tās trīs līmeņiem – materiālu, sistēmas un telpas. Apkopota informācija par ideālo un praktisko mitruma akumulācijas vērtību un mitruma iespiešanās dziļumu. Trešajā nodaļā ir apskats par teorētiskajiem modeļiem, kādi ir pieejami lai pētītu un noteiktu mitruma akumulācijas vērtības laboratorijas apstākļos. Modeļi iedalās divās lielās kategorijās. Pirmā kategorija ir pakāpeniskās reakcijas metode un otrā plūsmas kamera. Šajā nodaļā tika apskatīta arī pilna mēroga tests. Ceturtajā nodaļā ir eksperimentālās daļas apraksts un plānošana, kā arī sniegta rezultātu analīze balstoties uz veiktajiem eksperimentiem. Šīs nodaļas ietvaros ir aprakstīti izmantotie materiāli. Darba struktūra ir: ievads, literatūras apskats, metodes, rezultāti, secinājumi, priekšlikumi, izmantotā literatūra un pielikumi. Bakalaura darbs sastāv no 74 lpp pamatteksta un 3 lpp pielikumiem, 30 attēliem, 12 tabulām un 53 literatūras atsaucēm. Darbs izstrādāts Valsts Pētījumu programmas "Enerģētika" projekta “Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana (I-BEET)”, projekta Nr. VPP-EM-EE-2018/1-0003 ietvaros.
Atslēgas vārdi Mitruma akumulācija, iekštelpu higrotermālais komforts, relatīvais mitrums, mitruma akumulācija
Atslēgas vārdi angļu valodā moisture buffering, indoor hygrothermal comfort, relative humidity, humidity accumulation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2020 21:26:39