Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde starptautiskā tirgū
Nosaukums angļu valodā Company development strategy in international market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents MBA, G. Škodovs, AS “Conexus Baltic Grid” IT attīstības daļas vadītājs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 129 lpp., tajā iekļauti 41 attēls un 21 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu valodā un 118 angļu valodā. Darbam pievienoti 23 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt augstākā līmeņa personāla atlases kompānijas SIA “ARISTA Executive Search Latvia” attīstības stratēģiju starptautiskā tirgū, tādēļ, ka Latvijā ir ierobežots uzņēmējdarbības tirgus, kas rada uzņēmumiem vēlmi un nepieciešamību pēc savu produktu un pakalpojumu eksportēšanas starptautiskajos tirgos. Pētījums sastāv no četrām galvenajām daļām, kuras tika veidotas izmantojot sistemātisko literatūras analīzi, sekundāro datu analīzi, grafisko metodi, empīrisko pētījuma metodi un datu sistemātiskās analīzes metodi. Analītiskajā daļā tiek pētīta personāla atlases pakalpojuma nozare Latvijā un pasaulē, kā arī noteiktas augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju stratēģiju veidi. Lietišķā pētījuma daļā tiek analizēta attīstības stratēģiju nozīme un to veidi starptautiskajā uzņēmējdarbībā, tiek veikts starptautisko tirgu novērtējums un analīze, kā arī empīriskais pētījums. Pētījuma aprēķinu daļā tiek analizēta uzņēmuma darbības rādītāji un stratēģiskā vadība, kā arī tiek izstrādāta SIA “ARISTA Executive Search Latvia” stratēģija starptautisko tirgu apgūšanai. Projekta daļā tiek izstrādāts stratēģijas ieviešanas plāns. Pētījumā iegūtie rezultāti rāda, ka augstākā līmeņa personāla atlases kompānijai vispiemērotākais šī brīža starptautiskas mērķtirgus ir Ukraina, jo šajā tirgū ir liels skaits ar uzņēmumiem, tam ir liels potenciāls, maza konkurence un izglītots darbaspēks, kā arī tika atklāts, ka Ukrainas tirgus ir piemērots priekš Latvijas pakalpojumu eksportēšanas, jo tas ir veids kā piedalīties Ukrainas valsts ekosistēmas veidošanā. Pie tam tika secināts, ka vispiemērotākā stratēģija Ukrainas tirgus apgūšanā ir cenu līderības stratēģija. Papildus tika atklāts, ka personāla atlases kompāniju attīstības dinamika strauji pieaug ne tikai Eiropā, bet arī Ukrainā – ik desmit gadus veidojot 20-40% pieaugumu kompāniju skaitā. Kā arī šīs nozares kompānijas izmanto trīs veida stratēģijas jaunu tirgu apgūšanai: meitas uzņēmumu vai filiāļu izveidošana, partnerības jeb alianses izveidošana un franšīzes nopirkšana vai pārdošana.
Atslēgas vārdi stratēģija starptautiskā tirgū, Ukraina, pakalpojumu eksports, personāla atlases kompānijas
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy in the international market, Ukraine, export of services, recruitment companies
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2020 19:47:39