Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Aptiekas darbības stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of strategy of pharmacy
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec., G. Kozaka
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85.lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 14 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 18 angļu valodas avoti. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir privātās aptiekas darbības stratēģijas izstrāde. Analītiskajā daļā tiek raksturota aptieku darbība un to tendences Latvijā. Tiek apzināts arī farmaceitu un farmaceita asistentu nozīmīgums aptieku darbībā un to attīstībā. Tiek izskatīta likumdošanas ietekme uz farmācijas nozari, nosakot būtiskākos likumus un Ministru Kabineta noteikumus, kas regulē aptieku darbību valstī. Lietišķā pētījuma daļā tiek veikta zinātnisko rakstu, literatūras un interneta resursu analizē par to, kas ir stratēģija, tās būtība un stratēģiskā plānošanas procesa posmiem. Tiek analizēta arī uzņēmējdarbības ekosistēma, norādot uz aptieku un iedzīvotāju skaita būtiskumu tajā. Šajā daļā tiek veikts arī SIA “APTIEKA” klientu apmierinātības pētījums ar mērķi noskaidrot konkrētās aptiekas apmeklēšanas ietekmējošos faktorus, kā arī pircēju lojalitāti ar rekomendācijas indeksa palīdzību. Pētījuma aprēķinu daļā tiek analizēta SIA “APTIEKA” darbība un veikta vides analīze izstrādājot SVID matricu. Kā arī daļas ietvaros tiek veikti izvēlētās stratēģijas ieviešanas pirmie posmi. Projekta daļā ir detalizēta aptiekas vides analīze, stratēģiskās pozīcijas un alternatīvo stratēģiju izstrāde un izpēte, nosakot aptiekas darbības stratēģiju. Secinājumi un priekšlikumi: • SIA “APTIEKA” pircēju izvēles būtiskākais faktors ir zāļu cenas un apkalpošanas kvalitāte. • SIA “APTIEKA” lielākie draudi ir demogrāfiskā stāvokļa pasliktināšanās un kvalificēto farmaceitu trūkums. • Priekšlikums - izskatīt alternatīvo variantu aptiekas telpas saglabājot zemās izmaksas un konkurētspējīgās zāļu cenas starp pilsētas aptiekām.
Atslēgas vārdi stratēģija, farmācijas produkti, aptieka, atrašanās vieta.
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy,pharmaceutical products, pharmacy, pharmacy location
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 18:14:59