Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Darbaspēka nodokļu maksāšanas novērtējums būvniecības jomā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Payroll Tax Payments in the Construction Industry”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Vaira Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Troška A. Darbaspēka nodokļu maksāšanas novērtējums būvniecības jomā: Maģistra darbs. Darba tēma ir aktuāla, jo būvniecības nozari var nosaukt par valsts ekonomiskās izaugsmes virzītājspēku, savukārt ēnu ekonomika tieši darbaspēka jomā, šajā nozarē bremzē valsts lielāku ekonomisko attīstību. Darba mērķis ir izstrādāt praktiskus risinājumus darbaspēka nodokļu maksāšanas stimulēšanai un ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības jomā. Maģistra darba hipotēze būvniecības nozarē ir zema darbaspēka nodokļu nomaksa ēnu ekonomikas dēļ, kā arī nozares darbības īpatnības negatīvi ietekmē uzņēmēju naudas plūsmas. Pētījuma objekts ir darbaspēka nodokļi un to nomaksa. Pētījuma priekšmets ir būvniecības nozares darbība un ēnu ekonomikas ietekme uz to. Par maģistra darba galvenajiem uzdevumiem tika izvirzīti: 1. Analizēt un apkopot zinātnisko literatūru, pētījumus, zinātniskās publikācijas, interneta resursus, u.c. literatūras avotus, sniedzot aktuālo informāciju par darbaspēka nodokļu regulējumu Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. 2. Veikt darbaspēka nodokļu maksāšanas analīzi un novērtēšanu valsts budžetā un būvniecības nozarē. 3. Analizēt būvniecības nozarē pielietotos izvairīšanās no darbaspēka nodokļu maksāšanas paņēmienus un izpētīt pasākumus, kas tiek ieviesti ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā. 4. Veikt uzņēmuma “X” iekšējās dokumentācijas un sistēmu izpēti, kas attiecas uz darbību būvniecības jomā un sniegt aprakstu par to efektivitāti un iespējamiem pārkāpumiem. 5. Balstoties uz iegūto informāciju un datiem, izstrādāt inovatīvus risinājumus ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības jomā. Maģistra darba praktiskā nozīme ir autores izteiktie priekšlikumi neapliekamā minimuma formulas pilnveidošanai, visu būvniecībā iesaistīto uzņēmēju solidāras atbildības ieviešana un vispārpieņemto normu izmaiņas, EDLUS sistēmas pilnveidošana nozares dokumentācijas sakārtošanai. Maģistra darbs ir izveidots uz 81 lapaspusi datorsalikumā, iekļautas 4 sadaļas, 11 tabulas, 21 attēls un 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti latviešu, angļu, lietuviešu valodā, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, statistikas dati, analizēta nozares literatūra, publikācijas, kā arī uzņēmuma “X” nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Darbaspēks; nodokļi; būvniecība; darba alga;
Atslēgas vārdi angļu valodā Payroll; Taxes; Salary; Construction industry;
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 18:06:13