Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu piesaistes stratēģijas izstrāde un ieviešanas plāns dzelzceļa pasažieru pārvadājumos
Nosaukums angļu valodā Development of customer attraction strategy and implementation plan in railway passenger transportation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg. oec., L. Kamola, docente (prakt.)
Anotācija Alberts E. Klientu piesaistes stratēģijas izstrāde un ieviešanas plāns dzelzceļa pasažieru pārvadājumos: Maģistra darbs/ R.Greitāne, L.Kamola.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra (profesionālā) studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. – 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 43 attēli, 22 tabulas, 22 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 19 angļu valodā. Darba mērķis ir apzināt pasažieru dzelzceļa pārvadājumu klientu piesaistes metodi un izstrādāt klientu piesaistes stratēģiju pasažieru skaita palielināšanai. Analītiskā daļa ir veltīta pasažieru pārvadājumu vēsturei un attīstībai, dzelzceļa pasažieru pārvadātāja AS “Pasažieru vilciens” darbības ārējai videi, salīdzināta pakalpojumu sniegšana Rīgas un Pierīgas reģionā ar dažādiem transporta uzņēmumiem, kā arī norādīti 2019. gadā ar “Latvijas fakti” veiktās pasažieru aptaujas galvenie secinājumi. Lietišķā pētījuma daļā ir veikta zinātnisko publikāciju analīze, izmantojot starptautiskās zinātniskās datu bāzēs. Veicot zinātnisko publikāciju analīzi, liela uzmanība tika pievērsta klientu piesaistes stratēģijas izveides pamatprincipiem, starptautiskajā līmenī esošām tendencēm un pieredzei klientu piesaistē dzelzceļa pasažieru pārvadājumos, kā arī dzelzceļa pārvadājumu efektivitātes paaugstināšanai. Pētījuma aprēķina daļā ir atspoguļoti faktori, kuri var ietekmēt stratēģijas ieviešanu, dzelzceļa pasažieru pārvadājumu integrēšanas soļi, kā arī pasākumu vai ierosinājumu ieviešanas nosacījumi, to ieviešanas ieguvumi un finanšu ietekme. Dzelzceļa pasažieru pārvadātajam ir ļoti liels potenciāls pasažieru pārvadājumu veikšanai gan Rīgā, gan Pierīgas reģionā. Sava potenciāla realizēšanai ir nepieciešams izveidot labvēlīgos apstākļus pasažieru piesaistīšanai izmantot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistes stratēģijas izstrāde un ieviešanas plāns dzelzceļa pasažieru pārvadājumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of customer attraction strategy and implementation plan in railway passenger transportation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 14:59:24