Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mērniecības un ģeodēzijas uzņēmuma darbības attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Business development strategy of surveying and geodesy company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Dr. oec., G. Kozaka
Anotācija Briedis M. Mērniecības un ģeodēzijas uzņēmuma darbības attīstības stratēģija: Maģistra darbs/ M. Briedis - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. – 98 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 10 attēlu, 20 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverts: 49 avoti latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir definēt uzņēmuma misiju, vīziju un vērtības un izstrādāt attīstības stratēģiju izvēlētajam mērniecības un ģeodēzijas uzņēmumam. Analītiskā daļā tiek apskatīta mērniecības nozare Latvijā caur ģeodēzijas jomas prizmu. Šajā daļā tiek veiks ieskats Baltijas un Skandināvijas tirgū, kā arī prognozēta tirgus attīstība vērtējot to caur būvniecības nozari, jo ģeodēzijas pakalpojumi ir būvniecības procesa neatņemama sastāvdaļa. Lietišķā pētījuma daļā tiek apskatīta teorija, kas saistīta ar uzņēmuma stratēģiju veidiem. Šajā daļā tiek analizēts uzņēmums un tā realizētās stratēģijas biznesa, korporatīvā un funkcionālās stratēģijas līmenī. Tiek definēta uzņēmuma misija, vīzija un vērtības. Pētījumu aprēķinu daļā tiek veikta uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīze. Šajā daļā tiek noteikta uzņēmuma stratēģija, un veikti aprēķini par stratēģijas ietekmi uz uzņēmuma darbību nākotnē, kā arī aprakstīts stratēģijas ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi. Uzņēmumam jārealizē tirgus palielināšanas un jaunu pakalpojumu ieviešana stratēģiju. Uzņēmumam ir jāizstrādā un jāievieš finanšu vadības un mārketinga stratēģijas funkcionālās stratēģijas līmenī. Sākotnējā hipotēze tika apstiprināta. Izvēlēto stratēģiju plānots ieviest ar 4 DX metodi.
Atslēgas vārdi Stratēģija, 4 DX, misija, vīzija
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy, 4 DX, mission ,vision
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 14:23:15