Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tehnisko pakalpojumu uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Profitability improvement project for Technical Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Mg. oec. A. Roša, RTU IEVF doktorante
Anotācija Bakalaura darba autors: Emīls Zaščerinskis Darba zinātniskais vadītājs: Prof. Dr. Nataļja Lāce Darba temats: “Tehnisko pakalpojumu uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā ir iekļauti 33 attēli un 11 tabulas . Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 literatūras avoti. Darbam pievienots pieci pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc uzņēmuma veiktās analīzes un darbā veiktā pētījuma, tiek secināts, ka, lai uzlabotu uzņēmuma rentabilitātes rādītājus, iespējams paaugstināt uzņēmuma un tā iekšējo procesu digitalizācijas pakāpi, izveidojot uzņēmuma mājaslapu, izstrādāt klientu un apkalpoto automašīnu datubāzi un ievest jaunu darbu uzskaites sistēmu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zaščerinskis, E. (2020). Tehnisko pakalpojumu uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs/ E. Zaščerinskis, N. Lāce. - Rīga: RTU, UIVI UFEK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 60 lpp.
Atslēgas vārdi Rentabilitāte, tehniskie pakalpojumi, autoserviss.
Atslēgas vārdi angļu valodā Profitability, technical services, car service.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 09:14:55