Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Loģistikas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas izmaksu samazināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for the Reduction of Costs in a Logistics Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Mg. oec. A. Matisone, Latvijas riska kapitāla asociācijas izpilddirektore
Anotācija Bakalaura darba autore: Kristīne Pujāte Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: Docente, Dr. oec. Nadežda Semjonova Darba temats: Loģistikas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas izmaksu samazināšanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauta 18 tabula, 14 attēli, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avots latviešu valodā, 2 angļu valodā un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Balstoties uz pētījumu un aprēķinu datiem bakalaura darbā, tiek secināts, ka palielinot darba apjomu esošiem darbiniekiem ir iespēja minimizēt izmaksas nodarbinot mazāku autovadītāju skaitu. Nākamas priekšlikums ir atjaunojot autoparku iz operatīvā līzinga pamata ir iespējams sazināt izmaksas, kas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nomu. Vel viens priekšlikums, kurš tika izstrādāts bakalaura darbā ir transportlīdzekļu racionāla izkārtošana pa esošiem kravu pārvadājumu maršrutiem ar ko palīdzību tika iegūts izmaksu samazinājums uz autocisternu mazgāšanas pamata. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pujāte, K. (2020). Loģistikas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas izmaksu samazināšanas projekts. Bakalaura darbs/ K. Pujāte, N. Semjonova. - Rīga: RTU, UIVI UFEK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 60 lpp.
Atslēgas vārdi Loģistika; izmaksas; minimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistic; costs; minimization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 21:17:58