Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija SIA "Allnex"
Nosaukums angļu valodā "Quality management strategy in "Allnex" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Anotācija Taraseviča A. (2020). Kvalitātes vadības stratēģija SIA “Allnex”: Maģistra darbs. Vadītāja Dr.oec. A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 38 attēli (30 no tiem ir diagrammas), 9 tabulas, 20 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 5 avoti latviešu, 22 avoti angļu un 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 11 lpp. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt integrētās vadības sistēmas ieviešanas iespēju un novērtēt, vai uzņēmumā ir visi priekšnoteikumi un nepieciešamība tās ieviešanai, pilnveidojot uzņēmuma kvalitātes stratēģiju. Pirmajā darba daļā ir apskatīts dalīto pakalpojuma centra jēdziens, kā arī aprakstīti procesu pilnveides teorētiskie aspekti. Šeit arī aprakstītas tādas pētījuma metodes kā kļūdu iespējamo cēloņu, seku un bīstamības analīze (FMEA), vērtību plūsmas karte (VSM), kvalitātes audits, 5 “kāpēc” un ekspertu aptauja. Šajā nodaļa arī ir parādīts, kāpēc tieši šīs metodes ir izvēlētas uzņēmuma analīzei. Otrajā maģistra darba daļā ir aprakstīts uzņēmums: parādītas uzņēmuma izpildes funkcijas un apskatīti iekšējie organizācijas procesi. Pēc tam ir aplūkots, kā procesi ir saistīti savā starpā, un aprakstīts, kāpēc ir nepieciešama integrētas vadības sistēmas ieviešana. Tālāk ir parādītas visas darba analīzes un veiktā pētījuma rezultāti. Trešajā maģistra darba daļā ir piedāvātas idejas uzņēmuma kvalitātes vadības stratēģijas pilnveidošanai, kā arī ir aprakstīts, kā integrētās vadības sistēmas ieviešana finansiāli uzlabos uzņēmuma esošo situāciju. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: neskatoties uz to, ka uzņēmums pozicionē sevi kā strauji augošu organizāciju ar augstiem kvalitātes standartiem, iekšējos procesos ir daudz nepilnību un trūkumu, kas norāda uz kvalitātes stratēģijas pilnveidošanas nepieciešamību. Lai uzlabotu dažus procesus, uzņēmumam pat nebūtu jāiegulda lieli finansiālie līdzekļi – lai rēķinu apstrāde aizņemtu mazāk laika un darbiniekiem būtu vairāk laika nestandarta situāciju izpētei, pietiktu ar procesa pārorganizēšanu. Uzņēmumam obligāti ir jāievieš integrētā vadības sistēma, kas palīdzēs uzņēmumam apvienot visus procesus un uzlabot kopējo uzņēmuma kvalitātes sistēmu.
Atslēgas vārdi Kvalitāte, vadība, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality, management, strategy
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 20:44:29