Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivācijas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improving Employee Motivation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Dr. oec. E. Gaile-Sarkane, RTU IEVF dekāne
Anotācija Bakalaura darba autors: Rūta Jencīte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore, Mag.Psych Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Personāla motivācijas pilnveides projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 18 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu valodā, 4 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta personāla motivācijas sistēmas analīze, novērtējot tās galvenos trūkumus. Teorētiskajā daļā aprakstīta teorija par darbinieku motivēšanas procesu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti četri risinājumi uzņēmuma darbinieku motivācijas pilnveidošanai: atalgojuma sistēmas pilnveidošana; sanāksmju organizēšana, struktūrvienību vadītāja apmācības un darba vides uzlabošana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jencīte, R., Celmiņa, L. (2020). Personāla motivācijas pilnveides projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma «Cilvēku resursu vadīšana» 70 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, darbinieku motivācijas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, improvement of employee motivation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 18:48:51