Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma uzskaišu sistēmu pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Improvement Project on Manufacturing company counting systems
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Enno Ence, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore: Anita Biliņeca Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Leonards Budņiks Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma uzskaišu sistēmu pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, pētījumu daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 22 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avots latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika izpētīta informācija par uzņēmumu – uzņēmuma raksturojums, organizatoriskā struktūra, konkurenti un ekonomiskā darbība. Bakalaura darbā tika izpētītas divas ražošanas uzņēmuma problēmas par – finanšu vadības sistēma un darba laika uzskaites sistēmu. Kā otrā darba daļa ir pētnieciskā daļa, kur veicu publisko aptauju un kuru aizpildīja 55 respondenti. Aptauja tika izveidota, lai pierādītu to, ka automatizēta programma strādā efektīvāk nekā manuālā darba veikšana. Aprēķinu daļā ražošanas uzņēmumam tika piemeklēti pakalpojuma sniedzēji finanšu uzskaites programmai un elektroniskai darba laiku uzskaišu sistēmu veidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Biliņeca, A. (2020). Ražošanas uzņēmuma uzskaišu sistēmu pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 73. lpp.
Atslēgas vārdi Finanšu uzskaites sistēma, Darba laika uzskaites sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial counting system, Working time counting system
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 16:07:40