Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Titurgas ezera apkārtnes infrastruktūras attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Development Opportunities for the Surrounding Infrastructure of Lake Titurga
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Doc. R. Greitāne
Anotācija Bakalaura darba “Titurgas ezera apkārtnes infrastruktūras attīstības iespējas” autore ir Jana Tarvida, darba vadītājs ir Pr.doc., Mg.oec., Dipl.oec., Uldis Kamols. Bakalaura darba mērķis ir veikt Titurgas ezera kā svarīga Pierīgas pilsētvides objekta esošās situācijas un tā potenciāla analīzi, iesaistot iedzīvotāju viedokli un ieteikumus izstrādāt rekomendācijas turpmākajiem labiekārtojuma elementiem. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta Latvijas pilsētu arhitektoniskā un būvniecības ievirzes attīstība, kā arī funkcionālo zonējumu, it īpaši zaļās zonas loma pilsētas plānošanā un cilvēku ikdienas prasību nodrošināšanā, minot ārvalstu piemēru. Analītiskajā daļā tiek apkopoti dati par Titurgas ezera attīstības vēsturi, to projektēšanas ieceru etapiem un paveiktajiem izpētes darbiem, kā arī sniegta informācija par šobrīd esošo situāciju. Projekta/aprēķina daļā tiek apkopoti dati no veiktās aptaujas, aprēķinātas aptuvenās izmaksas un sniegtas rekomendācijas par Titurgas ezera potenciālajiem labiekārtojuma elementiem, kā arī noteikta to ietekme uz ezera turpmāko attīstību. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapas, tas ietver 2 tabulas, 35 attēlus un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi Titurgas ezers, atpūtas vietas pie ūdens, funkcionālais zonējums, Ķekavas novads.
Atslēgas vārdi angļu valodā Lake Titurga, recreation places by the water, functional zoning, Kekava region.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 13:50:12