Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Rēzeknes atbilstības “zaļās pilsētas” statusam novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Rezekne City Eligibility for “Green City” Status
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Rēzeknes pilsētas atbilstības “zaļās pilsētas” statusam novērtējums”. Bakalaura darba autore ir Inga Kruste. Darba vadītājs ir RTU IEVF BUNĪI pētnieks Mag.oec. Kaspars Plotka. Darba apjoms ir 63 lappuses, kas ietver ievadu, 3 nodaļas, 14 attēlus, 20 tabulas, 6 formulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 50 avotiem. Bakalaura darbs tika izstrādāts latviešu valodā, Rīgā, 2020.gadā. Darba teorētiskās daļas ietvaros tika pētīta un apkopota informācija par Zaļo pilsētu vēsturi un attīstības posmiem, izprasta zaļo pilsētu būtība un mērķis, analizējot dažādu pētnieku literatūru un informācijas avotus, noteikti tiesiskie un normatīvie regulējumi, kas ietekmē zaļo pilsētu attīstību, apkopota informācija par Zaļās pilsētas novērtēšanas metodēm. Analītiskās daļas ietvaros tika apkopoti un analizēti rādītāji par gaisa kvalitāti, enerģiju un energoefektivitāti, pārvietošanos pilsētā, atkritumu apsaimniekošanu un zaļo vidi, to lomu zaļās pilsētas attīstībā. Trešā bakalaura darba daļa ir projektu daļa, kurā tika pētīta Rēzeknes pilsētas atbilstība zaļai un ilgtspējīgai pilsētai. Tika veikts Rēzeknes rādītāju izvērtējums, lai noteiktu atbilstību un rādītājus. Projekta noslēgumā, vadoties pēc analītiskajā un teorētiskajā daļā apkopotās un analizētās informācijas, tika izstrādāta Rēzeknes Zaļās ilgtspējīgās pilsētas aprēķina metode un izveidota risinājumu shēma, lai sasniegu uzlabojumus.
Atslēgas vārdi Zaļā pilsēta, gaisa kvalitāte, enerģija, energoefektivitāte, pārvietošanās pilsētā, atkritumi, zaļā vide, ilgtspējīga attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā green city, air quality, energy, energy efficiency, urban mobility, waste, green environment, sustainable development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 11:36:24