Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Pārvietojamo pirolīzes iekārtu izmantošanas iespējas atkritumu pārstrādē
Nosaukums angļu valodā Possibilities for the Use of Mobile Pyrolysis Plant Equipment in the Recycling of Waste
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Profesionālā bakalaura darba temats ir „Pārvietojamo pirolīzes iekārtu izmantošanas iespējas atkritumu pārstrādē”. Darba autors ir RTU IECF RICHO 5.kursa students Aleksejs Vasiļjevs, darba zinātniskais vadītājs ir profesore, ilgtspējas un vides pārvaldības eksperte, Dr.oec. Tatjana Tambovceva. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Profesionālā bakalaura mērķis ir apskatīt iespējas Latvijas tirgū realizēt projektu, kur atkritumi, kurās sastāvā ir naftas produkti, tiek pārstrādāti izmantojot mobilo pirolīzes iekārtu. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti un klasificēti atkritumi, kurus var pārstrādāt ar pirolīzes metodi, tiks ņemta vērā arī atkritumu pārstrādes saistība ar ilgtermiņa attīstību un normatīvie akti, kas reglamentē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Praktiskajā daļā tiek aprakstīta atkritumu pirolīzes pārstrādes process un tā piemērošana praksē. Projekta daļā aprakstīta mobilās pirolīzes iekārtas konstrukcija un tas darbības princips, ir izveidotas vizualizācijas, uz eksistējošas atkritumu izgāztuves ir veikti aprēķini par iekārtas rentabilitāti, kā ari iekārtas atmaksāšanas aprēķini, atkarīgi no pārstrādāto atkritumu veida. Tika secināts, kā pārvietojamas pirolīzes iekārtas izmantošana atkritumu pārstrādē Latvijas teritorijā var pozitīvi ietekmēt vidi un teritorijas sakārtošanu, gan arī nesīs finansiālos ieguvumus uzņēmumam, kas šādu iekārtu pārvaldīs. Darbs sastāv no 55 lapām, 1 pielikuma, 14 tabulām un 11 attēliem.
Atslēgas vārdi ekoloģija, atkritumu pārstrāde, pirolīze, vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā ecology, waste recycling, pyrolysis, environment.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2020 11:17:52