Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mēbeļu ražošanas uzņēmuma peļņas maksimizēšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Profit Maximization Project for a Furniture Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Mg. oec. A. Roša, RTU IEVF doktorante
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristiāna Sīle Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Mēbeļu ražošanas uzņēmuma peļņas maksimizēšanas projekts. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 26 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba procesā veikta uzņēmuma finanšu analīze, lai izprastu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Lai dati būtu objektīvi, tie tiek salīdzināti ar diviem nozares konkurentiem. Izstrādāti vairāki priekšlikumi uzņēmuma neto apgrozījuma un peļņas palielināšanai. Veikts pētījums par cilvēku mēbeļu izvēles un iegādes tendencēm, lai izprastu patērētāju vēlmes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sīle, K., Lāce, N. (2020). Mēbeļu ražošanas uzņēmuma peļņas maksimizēšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU IEVF, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 67 lpp.
Atslēgas vārdi peļņas maksimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā profit maximization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 19:55:35