Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības ietekmes uz uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu Indijā novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Sustainable Business Practices on Improving the Company`s Competitiveness in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Nobela prēmijas ieguvējs Miltons Frīdmens 1970. gadā slaveni citēja “Uzņēmējdarbība ir bizness”, un viņš arī paziņoja, ka korporatīvā sociālā atbildība ir par tās peļņas palielināšanu. Biežāk galvenais biznesa mērķis tiek definēts kā akcionāru bagātības palielināšana. Lai arī vadības uzvedība var piekrist principam, jaunā laikmeta mantra ir kļuvusi par ieinteresēto personu (ne vienmēr finansiālu) apmierinātības palielināšanu, nevis tikai par akcionāru interešu virzīšanu. Biznesu apdraud arī dažādas ieinteresētās puses un spiediens. (valdības, piegādātāji, klienti utt.), uzņēmumi tiek mudināti arvien vairāk ieguldīt savos darbiniekos, aizsargāt vidi un godīgi un ētiski izturēties pret piegādātājiem, lai pieņemtu ilgtspējīgu praksi un politikas. Tādējādi šis darbs ir novērtējums par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses ietekmi uz uzņēmuma konkurences priekšrocībām.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, ilgtspējīgs bizness, ieinteresētās personas, akcionāri, aprites ekonomika, Korporatīvā sociālā atbildība
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, sustainable business, stakeholders, shareholders, circular economy, corporate social responsibility
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 16:54:01