Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Cost Reduction in a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Mg. oec. A. Roša, RTU IEVF doktorante
Anotācija Bakalaura darba autors: Sandis Ludvigs Studers Bakalaura darba zinātniskā darba vadītāja: Profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce Darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 67 lappuses, un tajā iekļauti 9 attēli, 23 tabulas, 22 formulas, kā arī 4 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 14 avoti latviešu valodā un 18 avoti angļu valodā. Bakalaura darbā galvenie rezultāti: Analizēta uzņēmuma darbība, organizatoriskā struktūra, vieta nozarē un finansiālais stāvoklis. Pētījumu daļā noteiktas vidējās biroju telpu cenas Rīgā un Jelgavā no iegūtajiem datiem par biroju cenu un platību, kā arī veikta ekspertu interviju analīze. Aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma izmaksu samazināšanai, ieviešot esoša procesa automatizāciju, izveidojot jaunu uzņēmuma struktūrvienību Jelgavā un mainot ienākošo rēķinu formātu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Studers S.L. (2020). Pakalpojumu uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 67 lpp.
Atslēgas vārdi Izmaksas, automatizācija, administratīvie pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Costs, automation, administrative services
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 23:21:06