Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas ietekmes uz organizācijas produktivitāti novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Marketing Strategy on the Productivity of the Organization
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents asoc. prof. D.Ščeulovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Mirabbos Mirzakhmedovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docents, Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darbs “Mārketinga stratēģijas ietekmes uz organizācijas produktivitāti novērtēšana”. Bakalaura darbs is rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 1. un 2. daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ir 68 lpp., tajā iekļautas 26 bildes, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauts 42 informācijas resursi. Bakalaura darbs galvenie rezultāti: teorētiskā daļā analizēts veikuma pētījums, produktu dzīves cikli uzņēmumos un produktu radīšana un tā ieviešana. Darba praktiskājā daļā ir M Room Latvia uzņēmuma analīze. Sākot ar uzņēmuma vēsturi, vīziju, misiju un mērķiem. Arī nedaudz informācijas par uzņēmumu vadītājiem un dibinātājiem. Turklāt ir informācija par uzņēmuma SVID analīzi un aptauju ar saviem klientiem Rīgā. Daļa sastāv no sensitīvas informācijas, finanšu informācijas tieši no uzņēmuma datubāzes, uzņēmuma iekšējās CRM sistēmas un datu aprēķiniem. Pētniecības periods no 2017. –2020. Gadam Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mirzakhmedov. M., Šatrevičs, V. (2020) . Mārketinga stratēģijas ietekmes uz organizācijas produktivitāti novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 68lpp
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģijas ietekmes uz organizācijas produktivitāti novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of the, impact of marketing strategy, on the productivity of the organization, business, management.
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 21:55:37