Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ēdināšanas uzņēmuma darbības attīstības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of catering Company development
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents V. Babiča, valdes locekle, ConTigo SIA
Anotācija Bakalaura darba autors: Dāvis Rutks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Ēdināšanas uzņēmuma darbības attīstības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts Latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 26 tabula, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā autors ir analizējis uzņēmuma SVID, veidojis anketas un veicis izmaksu analīzi, kā rezultātā ir nonācis pie secinājumiem, ka uzņēmumam ir iespējams palielināt savu apgrozījumu un samazināt izmaksas ilgtermiņā, ar vairākiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kā arī izmantojot autora piedāvātos risinājums, uzņēmumam ir iespēja tirgū būt soli priekšā konkurentiem. Tehnoloģiskie risinājumi atmaksātos uzņēmumam nepilna gada laikā, kas ļautu ātrāk attīstīt uzņēmumu un veidot jaunas struktūrvienības tiecoties uz uzņēmuma galvenajiem mērķiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rutks, D., Kamols, U. (2020). Ēdināšanas uzņēmuma darbības attīstības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 63 lpp.
Atslēgas vārdi Ēdināšanas uzņēmuma analīze, r_keeper sistēmas ieviešana, modernas mājaslapas ieviešana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Catering company analysis, r_keeper implementation of system , Modern web implementation of system.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 21:14:36