Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Komercbanku atbilstības izmaksu novērtēšana Latvijas finanšu sektorā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Bank’s Compliance Costs in the Financial Sector of Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristaps Freimanis
Recenzents Prof. I.Dovladbekova
Anotācija Finanšu tirgus regulēšana rada izmaksas tirgus dalībniekiem un tirgus regulatoram. Šīs izmaksas pēc 2008.gada krīzes ir būtiski pieaugušas. Bakalaura darba autore ir pievērsusies komercbanku atbilstības izmaksu kvantitatīvai novērtēšanai kontekstā ar valsts regulēšanas intensitāti. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un analītiskās. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti (a) tirgus neveiksmju veidi, kas rada pamatu regulēšanas nepieciešamībai, (b) valsts regulēšanas intensitātes novērtēšanas paņēmieni, (c) komercbanku atbilstības izmaksu novērtēšanas paņēmieni. Analītiskajā daļā bakalaura darba autore veic (a) valsts regulēšanas intensitātes novērtēšanas paņēmienu pārbaudi, izmantojot publiski pieejamo informāciju par Latviju laika periodā no 2001.gada līdz 2019.gadam, un (b) komercbanku atbilstības izmaksu aprēķināšanu un atspoguļošanu kontekstā ar valsts regulēšanas intensitāti. Pētījuma hipotēze ir, ka komercbanku atbilstības izmaksas ir augstākas valstī ar lielāku valsts regulēšanas intensitāti. Kopumā hipotēze apstiprinās, atzīmējot, ka dažādām bankām sakarības matemātiskā forma atšķiras (lineāra, polinomiāla u.c.). Darbā ir 60 lappuses (bez pielikumiem), 21 attēls, 7 tabulas, 4 formulas un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Atbilstības izmaksas, finanšu sektors, komercbanka, tirgus neveiksmes, regulēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Compliance costs, finansial sector, commercial bank, market failures, adjustment costs, adjustment.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 14:57:09