Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku efektivitātes paaugstināšanas projekts transporta uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Employee efficiency improvement Project in the transport company
Struktūrvienība 02C30 Liepājas studiju un zinātnes centrs
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Daira Aramina, Docents (praktiskais), MBA
Anotācija Bakalaura darba autore: Signe Kronberga Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt.docente, Mg.oec Līga Kamola Bakalaura darba temats: Darbinieku efektivitātes paaugstināšanas projekts transporta uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 38 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 3 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma analīze. Tika novērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji un noskaidrotas uzņēmuma nepilnības. Pētījuma daļā tika veikta darbinieku aptauja, lai noskaidrotu darbinieku apmierinātību ar esošajiem darba procesiem. Aprēķinu daļā tika aprēķināti un izstrādāti priekšlikumi, kas uzlabotu uzņēmuma darbinieku efektivitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kronberga, S. (2020). Darbinieku efektivitātes paaugstināšanas projekts transporta uzņēmumā. Bakalaura darbs/ S.Kronberga, L.Kamola. - Liepāja: RTU, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 68lpp.
Atslēgas vārdi efektivitāte, loģistika, transports, darbinieki, atalgojums
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency, logistic, transport, employee, wage
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 20:13:05