Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbaspēka piesaistes programma personāla atlases un nomas uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Workforce Attraction Program for a Recruitment and Staffing Agency
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents B. Savicka, pārdošanas vadītāja, Komunikāciju darbnīca
Anotācija Noslēguma darba autors: Līva Leja Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Iveta Ozoliņa–Ozola Noslēguma darba temats: Darbaspēka piesaistes programma personāla atlases un nomas uzņēmumam Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā un 38 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un tajā izmantotās darbaspēka piesaistes metodes, kā arī nozare kopumā Latvijā un citviet pasaulē, teorētiskajā daļā tika sniegts personāla nomas skaidrojums, personāla nomas izmantošanas iemesli, priekšrocības un riski, kā arī darbaspēka piesaistes metožu aktualitātes darba tirgū, projektu aprēķinu daļā tika izstrādāta personāla nomas un atlases uzņēmuma darbaspēka piesaistes programma, kurā tiek iekļautas jaunas darbaspēka piesaistes metodes. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Leja, L. (2020). Darbaspēka piesaistes programma personāla atlases un nomas uzņēmumam. Diplomprojekts/ L. Leja, I. Ozoliņa-Ozola. – Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2020. - 105 lpp.
Atslēgas vārdi Darbaspēka piesaiste, darbaspēka piesaistes programma, personāla noma, personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Workforce attraction program, workforce attraction, staffing, recruitment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 16:40:37