Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Degvielas mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Fuel Retail Business
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents J. Locevs, IEVF doktorants
Anotācija Bakalaura darba autors: Jacinta Vilcāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Degvielas mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 11 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika apkopota informācija par degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu un tā darbību, kā arī nozari, kurā tas darbojas, tika veikta uzņēmuma finanšu stāvokļa analīze un izvērtēti tā darbību ietekmējošie faktori. Veiktās analīzes rezultātā tika konstatētas 3 uzņēmumā esošās problēmas, kas nelabvēlīgi ietekmē uzņēmuma darbību. Lai padziļināti izpētītu izvirzītās problēmas, tika veikti 2 darba autores izstrādāti pētījumi. Balstoties uz veikto pētījumu rezultātiem, trešajā darba daļā tika izstrādāti pamatoti priekšlikumi, kas varētu novērst konstatētās problēmas uzņēmumā vai samazināt to negatīvo ietekmi (tika aprakstīti to ieviešanas posmi, kā arī noteiktas priekšlikumu ieviešanas izmaksas un prognozēti iegūstamie rezultāti). Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vilcāne, J., Greitāne, R. (2020). Degvielas mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. Diplomprojekts. Rīga: RTU, IEVF, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 65 lpp.
Atslēgas vārdi Degvielas mazumtirdzniecība, biznesa centrs, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Fuel retail, business center, improvement
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 16:20:48