Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercbanku iekšējo procesu darbības efektivitātes novērtēšanas un uzlabošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Evaluating and Improving the Efficiency of Internal Processes in Commercial Banks
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Koleda
Recenzents MBA, I. Vaivode, doktorante
Anotācija Bakalaura darba autors: Olga Andrejeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente, Dr. oec. Nadežda Koleda. Bakalaura darba temats: Komercbanku iekšējo procesu darbības efektivitātes novērtēšanas un uzlabošanas projekts. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 21 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba gaitā tika veikta komercbanku nozares un AS Citadele Bankas uzņēmējdarbības un finanšu rādītāju analīze, īpaši pievēršot uzmanību COVID-19 vīrusa ietekmei. Pamatojoties uz izvēlētām pētījuma metodēm, darba izstrādes procesā tika atklātas uzņēmuma iekšējo procesu darba efektivitātes problēmas. Atklāto problēmu efekts tika samazināts ar izstrādātiem priekšlikumiem uz LEAN metodoloģijas bāzes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Andrejeva, O., (2020). Komercbanku iekšējo procesu darbības efektivitātes novērtēšanas un uzlabošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 60 lpp.
Atslēgas vārdi Komercbanka, iekšējie procesi, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial Bank, internal processes, efficiency
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 16:06:25