Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums "Starpkultūru komunikācijas zināšanu nozīme darbinieku produktivitātes veicināšanā starptautiskos biznesa pakalpojumu centros Latvijā"
Nosaukums angļu valodā “The role of intercultural communication knowledge in promoting employee productivity in international business service centers in Latvia"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Vivita Ponciusa
Recenzents SIA “Groglass” Finanšu analīzes un biznesa procesu vadītājs R.Grišajevs
Anotācija Bakalaura darba autors Heinrihs Hermanis izstrādājis darbu, kura temats ir “Starpkultūru komunikācijas zināšanu nozīme darbinieku produktivitātes veicināšanā starptautiskos biznesa pakalpojumu centros Latvijā” Bakalaura darba mērķis ir identificēt un analizēt starpkultūru komunikācijas zināšanu nozīmi uz darbinieku produktivitāti starptautiskos biznesa pakalpojumu centros Šī bakalaura darba ietvaros pirmajā daļā autors izskata teorētiskus aspektus saistībā ar starpkultūru saskarsmi, produktivitāti un to mērīšanu, ka arī dod pārskatu par biznesa pakalpojuma centru industriju kopumā, ar fokusu uz trim lielākajiem biznesa pakalpojuma centriem Latvijā - SOVLAY (bijušais CYTEC), SEB, un CircleK (bijušais Statoil Fuel & Retail). Darba otrajā daļā autors izpēta biznesa pakalpojumu centru izvelēto nodaļu darbību (procedūras un procesus), koncentrējoties uz problēmām, kuras ikdienā rodas starpkultūru saskarsmes dēļ, ka arī, autors apkopo pētāmo nodaļu galvenos darba radītājus un to vidējos rezultātus pēdējo trīs gadu laikā. Trešajā daļā autors veicis visu identificēto problēmu novērtējumu, lai atklātu, kuras, no identificētām problēmām, ietekmē produktivitāti un galvenos darba radītājus visvairāk. Kā arī apraksta izmaksas veidošanas mehānismu no starpkultūru saskarsmes radītām problēmām. Darba noslēgumā autors izsaka rekomendācijas, kā starpkultūru saskarsmes radītas problēmas var būt novērstas pilnībā vai to ietekme būtiski samazināta pētāmo biznesa pakalpojumu centru nodaļās. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, un 11 tabulas. Darbā izmantotas 22 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Starpkultūru komunikācijas zināšanu nozīme darbinieku produktivitātes veicināšanā starptautiskos biznesa pakalpojumu centros Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The role of intercultural communication knowledge in promoting employee productivity in international business service centers in Latvia
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 14:38:30