Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijas komercbanku maksājumu karšu izmantošanas veicināšana ārzemēs”
Nosaukums angļu valodā “Promotion of Latvian commercial banks payment cards usage abroad”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents AS Swedbank analītiķe E.Kliedere
Anotācija Bakalaura darba autore Elīna Čumakova izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas komercbanku maksājumu karšu izmantošanas veicināšana ārzemēs”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt Latvijas komercbanku maksājumu karšu piedāvājumu norēķiniem ārzemēs, lai izstrādātu risinājumus maksājumu karšu ārvalstu transakciju skaita palielināšanai. Darba pirmajā daļā tika izpētīta maksājumu karšu klasifikācija, attīstības vēsture, starptautiskās karšu organizācijas un maksājumu karšu ekonomiskā būtība. Otrā daļa sastāv no Latvijas maksājumu karšu piedāvājumu analīzes, kur ir iekļauta to attīstība Latvijā. Tika izanalizēta maksājumu karšu drošība un krāpniecība, kā arī maksājumu karšu izmantošana dažādās valstīs, izmantojot dažādu avotu statistikas datus un interneta resursus. Trešajā daļā tika izanalizēti aptaujas rezultāti un izstrādāti risinājumi maksājumu karšu ārvalstu transakciju palielināšanai Latvijas komercbankām. Pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā patērētāji, veicot norēķinus ārzemēs, ir apmierināti ar maksājumu karšu izdevīgumu. Tie respondenti, kuri lieto skaidru naudu ārzemēs, atzīmēja divus galvenos šķēršļus maksājumu karšu izmantošanai, tie ir komisijas maksas un nepietiekošā klientu pārliecība par maksājumu karšu drošību norēķiniem ārzemēs. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā ir iekļauti 35 attēli, 13 tabulas un 1 pielikums uz 3 lpp. Darbā izmantotas 88 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi komercbankas, maksājumu kartes, banku sektors, transakcija
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial banks, payment cards, banking sector, transaction
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 12:48:18