Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijā ražotu sulu eksporta paplašināšanas iespējas Āfrikas tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities of Latvian produced juice export expansion in the African market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore O.Bogdanova
Anotācija Bakalaura darba autore Inga Kaša izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijā ražotu sulu eksporta paplašināšanas iespējas Āfrikas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt uzņēmumu eksporta paplašināšanas iespējas, lai izstrādātu eksporta veicināšanas stratēģiju Latvijas sulu ražotājiem to produktu virzīšanai Āfrikas tirgū. Bakalaura darba pirmajā daļā ir tika analizēti eksporta stratēģiju teorētiskie aspekti. Tika pētīta eksporta nozīme tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā, daļas beigās analizējot dažādu eksporta stratēģiju priekšrocības un trūkumus. Darba otrajā daļā tika veikta padziļināta sulu tirgus izpēte Latvijā un Āfrikas valstīs. Vispirms tika analizēta Latvijas ārējā tirdzniecība un augļu un nektāru ražošanas nozare Latvijā, savstarpēji salīdzinot Latvijas sulu ražotājus un to piedāvātos produktus. Turpinājumā tika veikta Āfrikas ārējā tirgus analīze un izvēlēta piemērotākā valsts sulu eksporta uzsākšanai. Daļas beigās tika veikta konkurētspējas analīze Latvijas un Āfrikas sulas ražojošajiem uzņēmumiem. Darba trešajā daļā tika analizētas intervijas ar nozares ekspertiem un uzņēmumu pārstāvjiem, apzinot Āfrikas tirgus specifiku un galvenās barjeras eksporta uzsākšanai. Noslēgumā tika izstrādāta eksporta stratēģija Latvijas sulu ražotāju produktu virzīšanai Āfrikas tirgū, aprēķinot arī eksporta stratēģijas ieviešanas budžetu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 81 lappuse. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 20 tabulas un 6 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 108 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi eksports, eksporta stratēģija, Latvijas sulu ražotāji, Āfrikas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā export, export strategy, Latvian juice manufacturers, African market
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 10:45:53