Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Taizemes masāžas biznesa attīstības iespēja Latvijā
Nosaukums angļu valodā Thai Massage Business Development Opportunity in Latvia
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents docents M.Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba autore: Sarisa Rienthong Zinātniskais konsultants bakalaura darbam: lektore Mg. oec. Inga Eriņa Bakalaura darba nosaukums: Taizemiešu masāžas biznesa attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā. Bakalaura darbs satur sešdesmit divi lappuses (ieskaitot pielikumus). Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un ierosinājumiem, pielikumu un atsauču saraksta. Atsauces satur septiņdesmit seši avotus, kuri satur sešpadsmit figūras, četras tabulas un četras formulas. Izmantoto literatūru un avotu saraksts satur deviņus pielikumus taizemiešu valodā un sešdesmit septiņi pielikumus angļu valodā. Teorētiskā daļa iedalās piecās apakšnodaļās - vispārīga informācija par uzņēmumu "AmaneSpa" pirmajā nodaļā, ieskats Taizemes masāžā, vēsturē otrajā nodaļā, biznesa attīstības pārskats trešajā nodaļā, biznesa attīstības elementi ceturtajā nodaļā, izmantotā pētniecības metodoloģija piektajā nodaļā. Papildus aprēķiniem ir pievienotas arī BCG matricas. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tradicionālās taizemiešu masāžas pakalpojumam ir potenciāls biznesa attīstībai Latvijā, jo tā ir alternatīva fiziskās un garīgās veselības stiprināšanas metode. Balstoties uz rezultātiem, kas tika iegūti pētot uzņēmumu, varam izdarīt secinājumu, ka uzņēmuma vadība un mārketinga aktivitātes ir kritiski svarīgas. Tradicionālās taizemiešu masāžas sniedz līdzīgu pakalpojumu tradicionālajai masāžai un spa procedūrām. Tādēļ uzņēmuma vadītājam ir svarīgi sekot uzņēmuma izaugsmei un veidot uzņēmuma identitāti atbilstoši tradicionālajai taizemiešu masāžai. Praktiskajā daļa iedalās četrās apakšnodaļās – intervija ar uzņēmuma "AmaneSpa" pārstāvi pirmajā nodaļā, SWOT analīze ar matricu metodi otrajā nodaļā, “Porter’s five forces” modeļa pielietošana trešajā nodaļā, BCG matricu aprēķins, kas ietver divas sadaļās - relatīvā tirgu daļu un tirgus iza ugsmes likmi ceturtajā nodaļā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rienthong, S. (2020). Taizemiešu masāžas biznesa attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga, RTU, IBEM DIBM, studiju programma "Bizness un vadība", 62 lpp.
Atslēgas vārdi Taizemiešu masāžas,Taizemiešu masāža Latvijā, biznesa attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Thai massage in Latvia, Thai massage, Business development, Business development opportunities
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 22:17:38