Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Indijas mazo un vidējo uzņēmumu maksātspējas novērtējums
Nosaukums angļu valodā Insolvency Assessment of Small and Medium Enterprises in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents doktorante I.Zumente
Anotācija Bakalaura darba autore: Balu Raj Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: RTU prof., Dr.oec.Irina Voronova Bakalaura darba nosaukums: Indijas mazo un vidējo uzņēmumu maksātnespējas novērtēšana Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ir uz 59 lappusēm, tajā ir 8 tabulas, 5 attēli un 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir: 59 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus.13 pielikumi, kas pievienoti darbam. Galvenie bakalaura darba rezultāti: 2015. gada 21. decembrī Lok Sabha tika ieviests Maksātnespējas un bankrota kodekss, un tas tika nodots Apvienotajai komitejai. 2016. gada kodekss izrādījās labvēlīgs daudzām nozarēm. Uzņēmējdarbības partneru tiesas prāvas var izraisīt uzņēmuma maksātnespēju. Biznesa darbība var tikt pārtraukta, zaudējot lielu naudas summu zaudējumu atlīdzībā. CVA var pasargāt uzņēmumu no maksātnespējas procesa, un uzņēmums var tikt no tā izglābts. Altman Z-score un Zmijewski (1985) modelis palīdz prognozēt Micromax un Reliance communication Ltd. bankrotēšanu. Abi šie uzņēmumi ir kļuvuši maksātnespējīgi Indijas tirgū, un tajā pašā laikā šie uzņēmumi nespēj veikt operācijas Indijas tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Raj, I. (2020): Indijas mazo un vidējo uzņēmumu maksātnespējas novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga. RTU, IBEM DIBM, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 59 lappuses.
Atslēgas vārdi maksātnespēja, maksātnespējas noteikumi, mazie un vidējie uzņēmumi, bankroti, bankrotu modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā insolvency, insolvency regulations, small and medium enterprises, bankruptcy, bankruptcy models
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 12:59:42