Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Videi draudzīgu pārvadājumu attīstības iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for the development of environmentally friendly transportation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētāja J. Hudenko.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Videi draudzīgu pārvadājumu attīstības iespējas”. Darba autors ir Juris Radzēvičs un darba vadītājs ir docents (prakt.) Mg.oec. Jānis Kuškins. Pētījuma objekts ir videi draudzīgu pārvadājumu organizēšana. Pētījuma priekšmets ir videi draudzīgu pārvadājumu attīstības veicinošie un kavējošie faktori. Darba mērķis ir sniegt priekšlikumus videi draudzīgu pārvadājumu attīstīšanai. Balstoties uz statistikas datiem, kā galvenā problēma bakalaura darbā ir transportlīdzekļu skaita pieaugums un to radītais piesārņojums. Tika apskatīti divi alternatīvās degvielas veidi – saspiesta dabasgāze un elektroenerģija, ko būtu iespējams izmantot aizstājot fosilo degvielu, tādējādi ne tikai samazinot transportlīdzekļu radītas emisijas, bet arī pie kādiem nosacījumiem tas būtu ekonomiski izdevīgāk transportlīdzekļa īpašniekam. Bakalaura darba gaitā analizēti kavējošie un veicinošie faktori šāda veida transportlīdzekļu izmantošanai pārvadājumos. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika sniegti priekšlikumi videi draudzīgu pārvadājumu attīstības iespējām. Bakalaura darba apjoms ir 75 lapaspuses un darbs ir rakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, viena pielikuma, 19 attēliem, 46 tabulām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba izstrādei izmantotas 39 avotu vienības.
Atslēgas vārdi saspiesta dabasgāze, elektromobiļi, pārvadājumi, vide, emisijas
Atslēgas vārdi angļu valodā compressed natural gas, electric cars, transportation, environment, emissions
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2020 18:12:15