Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sadarbības ekonomikas analīze Latvijā un tā novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Collaborative Economy in Latvia and Its Evaluation”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Sadarbības ekonomikas Latvijā analīze un novērtēšana”. Bakalaura darba pētījums ir nozīmīgs Latvijas valstij, jo mūsdienās sadarbības ekonomika aptver visu pasauli ar savu vienkāršo pieeju un lētu piekļuvi tirgum. Katram cilvēkam un katrai valstij jāpielāgojas tehnoloģiju tendencēm, lai gūtu labumu no šī ekonomiskā modeļa. Darba mērķis ir veikt Latvijas sadarbības ekonomikas modeļa novērtēšanu un analīzi laika posmā no 2015. gada līdz 2019. gadam, salīdzināt Latviju ar citām Eiropas Savienības valstīm, izpētīt sadarbības ekonomikas tendenci Latvijā un novērtēt, kā Latvijā tiek regulēta sadarbības ekonomika. Lai sasniegtu darba mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: 1.Definēt sadarbības ekonomikas jēdzienu, analizēt tajā iesaistītos subjektus un to savstarpējās attiecības, secinot nodokļu piemērošanas aspektus; 2.Novērtēt sadarbības ekonomikas attīstību un attīstības tendences Latvijā un ES; 3.Analizēt nodokļu piemērošanas režīmu Latvijā un ES attiecībā uz sadarbības ekonomikas subjektiem, kā arī citus faktorus, kas ietekmē nodokļu nomaksu sadarbības ekonomikā; 4.Novērtēt iespējamo nodokļu plaisu no sadarbības ekonomikas un sniegt priekšlikumus situācijas nodokļu administrēšanā uzlabošanai; 5.Novērtēt nodokļu plaisas valsts un pašvaldību budžetos radītas no sadarbības ekonomikas Latvijā; 6.Izdarīt secinājumus un izveidot priekšlikumus par sadarbības ekonomikas regulēšanu, uzlabošanu un attīstīšanu Latvijā. Darbs sastāv no trim daļām un 6 nodaļām. Pirmajā daļā tiek aplūkots sadarbības ekonomikas jēdziens un nodokļu piemērošanas aspekti. Otrajā daļā pētīti faktori, kas ietekmē nodokļu piemērošanu sadarbības ekonomikā, tieši kāda ir Latvijas un ES pozīcija attiecībā uz nodokļu piemērošanu sadarbības ekonomikā. Trešajā daļā analizētas ar sadarbības ekonomiku radītas nodokļu plaisas valsts un pašvaldību budžetos Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 52 lappusēm, 3 daļām, 6 nodaļām, 17 attēliem un 8 tabulām.
Atslēgas vārdi Sadarbības ekonomika, digitāla platforma, nodokļu administrēšana, nodokļu politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Sharing economy, digital platform, tax administration, tax policy
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2020 17:03:07