Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Krājumu vadības novērtējums dārza un meža tehnikas mazumtirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of inventory management in garden and forestry equipment retail companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents SIA “Procter & Gamble” Mārketinga un biznesa attīstības vadītāja I.Drēziņa
Anotācija Bakalaura darba autore Gundega Zelda Miķelsone izstrādāja darbu, kura temats ir “Krājumu vadības novērtējums dārza un meža tehnikas mazumtirdzniecības uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis izstrādāt priekšlikumus krājumu vadības uzlabošanai dārza un meža tehnikas mazumtirdzniecības uzņēmumos. Dārza un meža tehnikas uzņēmumiem ir izteikta sezonalitāte, tāpēc krājumu pasūtīšanai jābūt pielāgotai katrai sezonai. Krājumi ir svarīgi mazumtirdzniecības uzņēmumos, taču lai neveidotos krājumi vai preču iztrūkums ir jāizmanto krājumu vadīšanas metodes. Pirmajā daļā analizēta mazumtirdzniecības nozare, apskatīta krājumu nozīme un vadības metodes. Otrajā daļā veikts krājumu vadības novērtējums dārza un meža tehnikas mazumtirdzniecības veikalos, apskatītas problēmas uzņēmumā un veikta ABC un XYZ analīze. Trešajā daļā tika veikti aprēķini, izmantojot katrai preču grupai piemērotāko krājumu papildināšanas metodi – EOQ un Min- Max metodi. Tika salīdzināti “iesaldētie” apgrozāmie līdzekļi, veicot iepirkumus bez konkrētas iepirkšanas metodes 2019. gadā un izmantojot katrai preču grupai piemērotāko metodi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli un 34 tabulas. Darbā izmantotas 20 izmantotās literatūras un avotu sarakstu vienības.
Atslēgas vārdi Krājumi, krājumu vadīšana, mazumtirdzniecība, dārza un meža tehnikas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Inventory, inventory management, retail, garden and forestry equipment companies
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2020 12:19:33