Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sporta inventāra deklarēšana”
Nosaukums angļu valodā “Declaring Sports Equipment”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Sporta inventāra deklarēšana.” Darba autore ir Rīgas Tehniskas universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un nodokļu katedras studente Nadežda Bistrova. Bakalaura darba mērķis – izpētīt un novērtēt sporta inventāra deklarēšanas procedūras īpatnības, regulējumu un ar to saistītās problēmas, kā arī konstatēt nepilnības tiesiskajā regulējumā un izvirzīt priekšlikumus autores konstatēto nepilnību novēršanai. Bakalaura pētījuma objekts – sporta inventārs. Darba autore uzskata šo tēmu par aktuālu tāpēc, ka sporta inventāra deklarēšana saistīta ar noteiktām īpatnībām, kuru izpratnei ir būtiskā nozīme ne tikai profesionāliem sportistiem, amatieriem, parastiem iedzīvotājiem, kas ceļo ar sporta inventāru ārpus Eiropas Savienības teritorijas, tai skaitā, veicot pasta sūtījumus, bet arī komersantiem, kas nodarbojas ar šāda inventāra tirdzniecību vai nomu, lai precīzi izpildītu normatīvo aktu prasības, un izvairītos no soda sankciju piemērošanas. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt to tiesisko regulējumu, kam ir ietekme uz sporta preču deklarēšanu; 2. Apzināt problēmas saistībā ar sporta preču deklarēšanu; 3. Piedāvāt risinājumus konstatēto problēmu novēršanai; 4. Izpētīt statistikas datus par importu un eksportu laika posma no 2015. gada līdz 2019. gadam. Darba saturs izklāstīts 3 sadaļās, pirmā sadaļa veltīta sporta inventāram un tā izmantošanai. Darba otrajā sadaļā apskatīta preču deklarēšana kā muitošanas elements. Savukārt, trešajā sadaļā izvērtēta ar sporta preču deklarēšanu saistītā problemātika. Izstrādātais darbs sastāv no 56 lapām, 3 sadaļām, 6 attēliem, 9 tabulām un 5 pielikumiem. Ir izmantoti 36 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi sporta inventārs, deklarēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Sports Equipment, Declaring
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 15:43:27