Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma apgrozāmo aktīvu izmantošanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving the Utilization of Current assets in a retail Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Anotācija Bakalaura darba autors: Daniels Butlers Darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Guna Ciemleja Darba temats: Mazumtirdzniecības uzņēmuma apgrozāmo aktīvu izmantošanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļautas 6 formulas, 9 attēli un 42 tabulas. Darba izstrādē tika izmantoti 26 dažādi literatūras avoti, tai skaitā uzņēmējdarbības un ekonomikas literatūra, zinātniskās publikācijas, starptautisko organizāciju mājaslapas un citi interneta resursi. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz analītiskajā daļā veiktās analīzes, tika konstatēts, ka mazumtirdzniecības uzņēmumam SIA “DAMAS” ir neefektīva apgrozāmo līdzekļu aprite. Pēc pētījuma daļas veiktās zinātniski pētniecisko un ekspertu aptaujas analīzes, tika noteikti galvenie ietekmējošie faktori krājumu aprites rādītāju optimizācijai, un novērota saikne starp uzņēmuma apgrozījumu un krājumu aprites rādītājiem. Aprēķinu daļā tika izteikti trīs darba autora priekšlikumi šīs uzņēmuma nepilnības novēršanai vai uzlabošanai: izveidot krājumu apriti starp Baltijas valstu uzņēmumu noliktavām, reklāmas izveidošanu Google meklētājprogrammas rezultātos un veikala infrastruktūras nomaiņas efektivitātes aprēķins. Pēc šo trīs priekšlikumu veiktajiem aprēķiniem, tika secināts, ka uzņēmums, ieviešot šos priekšlikumus, spēs uzlabot savu apgrozāmo līdzekļu apriti un paaugstināt uzņēmuma apgrozījumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Daniels, B.(2020). Mazumtirdzniecības uzņēmuma apgrozāmo aktīvu izmantošanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darba/ D. Butlers, G. Ciemleja.- Rīga: RTU, UIVI UFE, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 60 lpp.
Atslēgas vārdi mazumtirdzniecība, apgrozāmie aktīvi, krājumi, aprites rādītāji, krājumu aprites optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā retail, current assets, inventories, turnover indicators, inventory turnover optimization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 22:55:06