Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Farmaceitisko izstrādājumu mārketings Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Marketing of Pharmaceutical Products in the Latvian Market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg. oec., K. Gorbunova, docente (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autors: Līva Visocka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. Dr. oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Farmaceitisko izstrādājumu mārketings Latvijas tirgū. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms, neskaitot pielikumus, ir 82 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 27 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir aprakstīti farmācijas uzņēmumi Latvijā, farmaceitisko izstrādājumu mārketinga ierobežojumi, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi un Latvijā pielietotie mārketinga līdzekļi farmaceitisko izstrādājumu virzīšanai tirgū. Bakalaura darba pētījuma daļā tiek aprakstīts zīmols “Veselības Piramīda”, tiek analizēta aptieku tīklu un uztura bagātinātāju zīmolu sociālo mediju lietošana, kā arī tiek veikta patērētāju un farmaceitu aptauju analīze. Balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, tiek izstrādātas vadlīnijas zīmola “Veselības Piramīda” mārketingam sociālajos medijos, tiek veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi zīmola “Veselības Piramīda” mārketingam sociālajos medijos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Visocka, L., Greitāne, R. (2020). Farmaceitisko izstrādājumu mārketings Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 82 lpp.
Atslēgas vārdi Farmaceitiskie izstrādājumi, mārketings, sociālie mediji
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmaceutical products, marketing, social media
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 20:04:55