Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums "Jūras konteinerkravu pārvadājumu plūsmas pilnveidošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Improving the flow of shipping containers in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents “GEFCO Baltic” Baltijas reģiona jūras, gaisa, dzelzceļa un lielgabarītu pārvadātāju departamenta direktors R.Pļavnieks
Anotācija Bakalaura darba autors Sergejs Aksjutins izstrādāja darbu, kura tēma ir “Jūras konteinerkravu pārvadājumu plūsmas pilnveidošana Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt jūras konteinerkravu pārvadājumu situāciju Latvijā un tās pilnveidošanas iespējas, izmantojot uzņēmuma X izrietošo analīzi par jūras konteinerkravu pārvadājumiem starp Latviju un Ķīnu. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā darba nodaļā tiek apskatīta un analizēta transporta un tranzīta nozare, apskatīta pārvadājumu, kas saistīti ar jūras konteinerpārvadājumiem, situācija Latvijā un pasaulē. Otrajā bakalaura darba nodaļā tiek apskatīti un analizēti jūras konteinerpārvadājumi, tiek apskatītas kuģu līnijas un tiek analizēti kuģu līniju maršruti eksportā un importā, doti maršruta izmantošanas piemēri virzienā uz un no Ķīnas, to izmantošanā saistītās izmaksas un ceļā pavadītais laiks. Trešajā nodaļā bakalaura darba autors apskata iespējamos risinājumus kuģu līniju izvēlē maršrutā no Rīgas uz Honkongu un no Honkongas uz Rīgu, ņemot vērā izmaksu un tranzīta laika faktorus, kā arī pārkraušanās punktus Hamburgas un Roterdamas ostās. Bakalaura darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi jūras konteinerkravu pārvadājumu pilnveidošanas iespējām maršrutā no Rīgas uz Honkongu un no Honkongas uz Rīgu. Bakalaura darba apjoms ir 61 lappuse, tajā ir iekļautas 21 tabulas un 11 attēli. Bakalaura darbā ir izmantotas 53 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Loģistika, jūras konteinerkavu pārvadājumi, transports, tranzīts, eksports, imports
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistic, shipping containers, transport, transit system, export, import
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 16:05:05