Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu parāda rašanās problēmas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā”
Nosaukums angļu valodā “Problems of Tax Debt Generation in Personal Income Tax Application"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore, Mg.oec.
Anotācija Latvijā pēdējo gadu laikā ir īstenotas būtiskas izmaiņas nodokļu jomā, kas ir skārušas gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus. Vērienīga nodokļu reforma notika 2018. gadā, kuras viena no pamatnostādnēm bija mazināt ienākumu nevienlīdzību starp lielo un mazo ienākumu saņēmējiem, palielināt mazo un vidējo ienākumu saņēmēju līdzekļus. Tika mainīta kārtība, kā tiek piemērota proporcionālā neapliekamā minimuma likme – jo mazāka alga, jo lielāks neapliekamais minimums piemērojams. Tagad tā tiek piemērota uzreiz, nevis gada beigās. Tāpat tika ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 20–31,4% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklim ir ļoti liela nozīme uzņēmējdarbībā, jo darba algas ir viena no lielākajām izdevumu pozīcijām, tā tiešā veidā ietekmē uzņēmuma peļņu. Šis nodoklis ir arī viens no nozīmīgākajiem ieņēmumiem pašvaldību budžetā. Ja strādājošā ienākumi ir mainīgi prognozējot neapliekamo minimumu, VID ņem vērā cilvēka iepriekšējā pusgadā gūtos ienākumus. Jāņem vērā, ka tā ir tikai prognoze un atsevišķos gadījumos, piemēram, ja ienākumi ir strauji palielinājušies, var rasties situācija, kad VID prognozētais neapliekamais minimums ir noteikts lielāks. Šādā situācijā nomaksāts ir mazāk nodokļos, nekā tas būtu bijis jāmaksā personai ar konkrētu algas līmeni. Noslēdzoties gadam, trūkstošo ienākumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa konkrētai personai ir jāpiemaksā. Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu parāda rašanās problēmas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā”. Darba mērķis: izstrādāt priekšlikumus, lai mazinātu nodokļu parādus iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā. Bakalaura darba pirmajā daļā ir analizēts iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums un pētītas problēmas kādēļ rodas parādi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Otrajā daļā ir pētīta citu valstu pieredze. Darba trešajā, noslēdzošajā daļā, ir diskusiju rezultāti ar jomas speciālistiem, ka arī apkopoti ekspertu viedokļi. Darba beigās tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi, viens no galvenajiem secinājumiem ir tas, ka valstī saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ieviestās izmaiņas ir pareizas, bet problēma ir augstais nabadzības līmenis un zemās algas. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 50 lapaspuses, tajā iekļauti 12 tabulas, 5 pielikumi un 32 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nodokļu reforma, ienākumu saņēmēji, neapliekamais minimums
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, tax reform, income recipients, non-taxable minimum
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 09:16:52